Chcemy podarować Ci nasz czas w walce o to, co słuszne!

Na każdym kroku realizacji kampanii reklamowej Twoja organizacja może otrzymać w ramach grantu – “Dobro Wspólne” MasterMind Media bezpłatną, profesjonalną i skuteczną obsługę. Ten szczególny dar, dar czasu i pomocy drugiego człowieka, pozwoli Ci na osiągnięcie zamierzonych celów.
Dotrzemy do osób, na których najbardziej Ci zależy!

Oferujemy

Zarządzanie kampanią przez wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kampanii reklamowych.

Racjonalne i efektywne wykorzystanie budżetu.

Wyniki kampanii w postaci szczegółowych raportów.

Pomoc w przygotowaniu materiałów graficznych, w tym reklam, dedykowanej strony internetowej kampanii “1% podatku”.

Efekty

Większa rozpoznawalność Twojej organizacji

Większa rozpoznawalność
Twojej organizacji

Więcej darowizn i wpływów z 1% podatku

Więcej darowizn i wpływów
z 1% podatku

Zaangażowanie nowych wolontariuszy

Zaangażowanie nowych
wolontariuszy

triangle

Aby zakwalifikować się do grantu – „Dobro Wspólne” MasterMind Media, Twoja organizacja musi mieć:

- Aktualny statut organizacji pożytku publicznego,

- Witrynę internetową z merytoryczną treścią, umożliwiającą wpięcie tagów (np.: Google Tag Manager, Google Analytics, Floodlight, itp.), które pozwolą skutecznie optymalizować kampanie.

- Zgłosić się do programu poprzez formularz kontaktowy on-line.

Skontaktuj się z nami
triangle

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia oraz zakresu prac, dlatego zachęcamy Cię do skorzystania z formularza
kontaktowego
i przesłania zapytania za jego pomocą.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Ochrona danych osobowych *

Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest Mastermind Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 94 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000122152, NIP: 7742731599, REGON: 611369962.

Dane osobowe zbierane są na potrzeby organizacji i realizacji Programu, w tym w szczególności na potrzeby weryfikacji Wniosków oraz w celu komunikacji z Wnioskodawcami.

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla celów udziału w Programie.

triangle